Welcome to ICHTHIASIS.GR

Αντικείμενο του έργου

 

Το αντικείμενο του παρόντος έργου ήταν η καινοτόμος έρευνα για την παραγωγή ιχθύων τσιπούρας & λαβρακιού υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας. Το έργο αυτό -για πρώτη φορά από όσο γνωρίζουμε στην Ελληνική επικράτεια- δεν περιορίστηκε στην έρευνα για τις επιδράσεις των προτεινόμενων διατροφικών επεμβάσεων στην υγεία και ανάπτυξη μόνο των ψαριών, αλλά πήγε ένα βήμα παραπέρα και πραγματοποίησε κλινική έρευνα μικρής κλίμακας σχετικά με την ωφέλεια που μπορεί να έχει η κατανάλωση αυτών των ψαριών στην υγεία του ανθρώπου.

Στη σημερινή εποχή που η παγκόσμια ζήτηση πρωτεΐνης και λιπαρών οξέων (ω3) υψηλής ποιότητας αυξάνεται διαρκώς, η συμβολή των υδατοκαλλιεργειών για την κάλυψη αυτών των αναγκών είναι σημαντική και προβλέπεται να γίνει ακόμα πιο σημαντική τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παγκόσμιου οργανισμού τροφίμων (FΑΟ, www.fao.org), το ποσοστό των αλιευμάτων που προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια προσέγγισε πρόσφατα στο 50% των συνολικών αλιευμάτων από το 3,9% της δεκαετίας του 1970. Και αυτή η τάση θα συνεχίζει να είναι αυξητική δεδομένης της υπεραλίευσης και της ρύπανσης της θάλασσας από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Παρόλο όμως τις πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης, οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα τα οποία εντοπίζονται κυρίως στην υπερπαραγωγή και προσφορά δυο ειδών, της τσιπούρας και του λαβρακιού που αποτελούν το 95% της ολικής παραγωγής των Ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών.

Αποτέλεσμα ήταν ο κορεσμός της αγοράς και η σημαντική μείωση της τιμής πώλησης αυτών των ειδών τα τελευταία χρόνια, που οδήγησε σε μια σημαντική κρίση στο χώρο στις αρχές της δεκαετίας του 2000 (Σύνδεσμος Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών- ΣΕΘ, 2008) και δυστυχώς το φαινόμενο φαίνεται να επαναλαμβάνεται και σήμερα.
Οι έρευνες αγοράς έχουν καταδείξει ότι οι προσπάθειες ένταξης νέων εκτρεφόμενων ειδών ψαριών πέρα από τα όποια προβλήματα παρουσιάζουν στη παραγωγική διαδικασία δεν αυξάνουν τις ολικές πωλήσεις των προϊόντων της ιχθυοκαλλιέργειας στη αγορά αλλά αντικαθιστούν ένα πολύ μικρό μερίδιο πώλησης από αυτό που καταλαμβάνει η τσιπούρα και το λαβράκι (ΣΕΘ, 2008).

Η λύση στο πρόβλημα που αποτέλεσε το όραμα και τον κύριο στόχο της παρούσας έρευνας είναι η διαφοροποίηση της υπάρχουσας παραγωγής με την δημιουργία τσιπούρας & λαβρακιού υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας, που θα περιέχουν συστατικά τα οποία πέραν της θρεπτικής τους αξίας να επηρεάζουν θετικά την υγεία του ανθρώπου δημιουργώντας ευνοϊκές επιδράσεις σε ειδικές λειτουργίες του οργανισμού. Ένα τέτοιο ‘λειτουργικό προϊόν’ θα ανοίξει νέες αγορές πώλησης, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου και θα συνεισφέρει στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και εν γένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επιμέρους στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του παρόντος έργου ήταν:

  •  Η ανάπτυξη νέων εμπλουτισμένων τροφών σε απαραίτητα ιχνοστοιχεία (ψευδάργυρο-Zn, χαλκό-Cu, σελήνιο-Se) που θα βελτιστοποιήσουν την ανάπτυξη και υγεία της τσιπούρας και του λαβρακιού.
  •  Η βελτίωση της βιολογικής και διαιτητικής αξίας αυτών των ψαριών με φυσικά βιολογικά δραστικά συστατικά (ιχνοστοιχεία, ω3, ρεσβερατρόλη και πολυφαινόλες) με απώτερο στόχο την ενίσχυση των ευεργετικών δράσεων στην υγεία του καταναλωτή.
  •  Η διερεύνηση αυτών των ευεργετικών αποτελεσμάτων στον άνθρωπο με την πραγματοποίηση μικρής κλίμακας κλινική μελέτη.
  •  Η δημιουργία νέας αγοράς για τα δυο πλέον κορεσμένα -από παραγωγική άποψη- είδη ψαριών.
  •  Η παραγωγή νέων ιχθυοτροφών.
  •  Η ενίσχυση της συνεργασίας παραγωγής και έρευνας μεταξύ παραγωγικών μονάδων και ερευνητικών φορέων καθώς και η παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης.
  •  Η διάχυση των αποτελεσμάτων στον κλάδο και στην διεθνή και Ελληνική επιστημονική κοινότητα και στους καταναλωτές.